Stichting de Pijler


25 jaar Pasklaar - Oktober 2011

Deze maand is onze keus gevallen op:
Stichting de Pijler

Als goed doel kozen zij:
Noodfonds Carmen


Stichting de Pijler wil als Limburgs knooppunt (netwerk en ondersteuning) met haar projecten en activiteiten vrijwilligers, professionals en belangenorganisaties provinciaal, regionaal en plaatselijk ondersteunen en toerusten om de belangen van uitkeringsgerechtigden en andere burgers met een te laag inkomen te kunnen behartigen én hun competenties om regie over hun eigen leven te kunnen voeren versterken.
Ingrijpende veranderingen in de uitvoering van de sociale zekerheid en harde bezuinigingen treffen grote groepen in de samenleving. Een samenleving waarin de overheid steeds nadrukkelijker stelt dat de burger zichzelf moeten kunnen redden en zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn eigen leven en voor de kwaliteit van zijn eigen woonomgeving.
Bij de uitvoering van de sociale zekerheid gaat het in toenemende mate om op maat gemaakte individuele dienstverlening voor een verantwoordelijke burger, die over zichzelf de regie behoort te voeren.
Voor de burger die vanwege leeftijd, fysieke, sociale of psychische beperkingen minder in staat is tot zelfredzaamheid en opkomen voor eigen belangen kan dit worden ervaren als een grote bedreiging voor zijn eigenwaarde, zijn inkomen en zijn bestaanszekerheid.

Stichting de Pijler wil met haar projecten en activiteiten een bijdrage leveren aan het blijven meedoen van iedereen in de Limburgse samenleving, door bij te dragen aan het voorkomen van sociale uitsluiting en aan het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid van uitkeringsgerechtigden en andere burgers met een te laag inkomen.
Stichting de Pijler neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor deze burgers in een kwetsbare, afhankelijke positie.
Zie verder: www.stichtingdepijler.nl en www.armoedeinlimburg.nl

Noodfonds Carmen voor individuele noodhulp

Het Noodfonds Carmen geeft inmiddels al weer 8 jaar op kleine schaal individuele noodhulp voor mensen in Limburg met een te laag inkomen, die door zeer verschillende omstandigheden financieel en/of sociaal- maatschappelijk in de problemen zijn gekomen.
Een beperkt aantal mensen - uit het netwerk van stichting de Pijler - die in hun eigen vrijwillige en/of professionele werk direct te maken krijgen met de financiële en sociale problemen van mensen met een te laag inkomen, kunnen een beroep doen op het noodfonds. Er is een zeer laagdrempelige en eenvoudige aanvraagprocedure en gevraagde bedragen tot 300 euro worden zeer snel toegekend.
Het gaat onder meer om premieachterstand ziektekosten; voorkomen afsluiting gas-water-licht; vervanging witgoed; huurachterstand; leefgeld; kleedgeld; vervoerskosten,
Het Noodfonds Carmen werd tot juni van dit jaar steeds aangevuld vanuit een Landelijke Congregatie en is vanaf nu dus afhankelijk van andere donaties en giften van derden.
Voor meer informatie over dit Noodfonds: Frank de Klaver 06-46282599.