BAT - Sittard


Deze maand is onze keus gevallen op:
BAT - Sittard

Als goed doel kozen zij:
Cuttin' Class uit Heerlen


Gestart door een verzameling aan hip hop liefhebbers en artiesten om samen zowel iets te kunnen betekenen voor zichzelf als de hip hop liefhebbers in het zuiden van Limburg. Inmiddels uitgegroeid en ontwikkeld tot een kleine onderneming die evenementen organiseerd, workshops geeft, artiesten stimuleerd en begeleid en met de hip hop cultuur in het vizier zoveel mogelijk wil betekenen voor de zuidelijke regio van Nederland.

Op een aantal manieren geven we invulling aan het in stand houden en uitbouwen van de Hip Hop cultuur in onze regio. Daarbij proberen we altijd het eenzijdige beeld dat de media schetst te verbeteren. We zien het dan ook altijd als onze taak om betrokkenen niet alleen in te lichten over HipHop in al haar facetten, maar dat ook zoveel mogelijk willen laten ervaren.

Cuttin' Class is een organisatie die ervan overtuigd is dat de HipHop cultuur, met zijn enorme aantrekkingkracht op de jeugd, enkele kernwaardes bezit die ons in staat stellen om op sociaal-maatschappelijk, educatief, pedagogisch en cultureel vlak van waarde te kunnen zijn voor onze jeugd. Dit wordt uitgedragen door de workshops die we bij Basis Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs aanbieden.
Doordat we de HipHop cultuur als platform zien om doelen te verwezenlijken bieden we niet alleen workshops aan, maar werken we ook op projectmatige basis in bijvoorbeeld wijken of evenementen in grotere opdrachten. Denk aan kunstprojecten in de openbare ruimte, events of ...

Klanten van ons zijn voornamelijk onderwijsinstellingen, cultuurhuizen en welzijnsorganisaties in Zuid en Midden Limburg. Met de veranderingen op komst mbt het cultuurbeleid bestaat de mogelijkheid dat onderwijsinstellingen flink gekort gaan worden op hun cultuurbudget, met als verwacht gevolg, enige terugloop in de uitgaves voor cultuureducatie binnen het onderwijs. In dit daglicht is het dan ook fantastisch dat we door drukkerij Pasklaar deze ondersteuning mogen ontvangen! We gaan het goed inzetten!

Hartelijk bedankt,

Bart Temme
Voorzitter Stichting Cuttin' Class

ยป Cuttin' class