25 jaar Pasklaar - Februari 2011


Deze maand is onze keus gevallen op:
Piet Kruithof
een van onze trouwe particuliere klanten.

Als goed doel koos hij:
Project FIT, Ethiopië
Dank jullie wel voor het verzoek om een bestemming te geven voor een feestelijke bijdrage aan een goed doel van mijn keuze, naar aanleiding van jullie Jubileum.
Ik vind het een hardstikke leuk en bij jullie passend idee om dit feit zo een extra dimensie te geven. Bovendien voel ik me zeer verrast en erkend als een vriend van Pasklaar.

Wie is Piet Kruithof?
Piet, nu 86 jaar, kwam in 1991 naar Sittard en is van het begin af een bescheiden, maar trouwe afnemer van de diensten van PASKLAAR geworden.
Hij ontdekte ons bedrijf via het RAMPENPLAN, waar we in die jaren een samenwerkingsverband mee hadden.

Piet is geboren en getogen in Limburg en groeide op in een rood nest in de oostelijke Mijnstreek:
Samen met mijn moeder Sien, vader Dirk, broer Arp en met mijn P erbij vormden we thuis een mini S.D.A.P.
Vader was tussen 1928 en 1936 zo'n beetje het smoel van de socialistische arbeidersbeweging in en rond Heerlen. Behalve rood,- en blauw!- waren de Kruithof's overtuigde anti-militaristen.
Piet werd door de gebeurtenissen in de 2e wereldoorlog eerst lid van de vrijzinnig hervormde gemeenschap (ze woonden toen in Maastricht) en stapt na de oorlog over naar het religieus genootschap der Vrienden, de Quakers.
Dat heeft er in de woelige jaren '70 toe geleid, dat met een aantal gelijkgezinden, Piet medeoprichter werd van de Beweging Weigering Defensiebelasting, die toen redelijk de aandacht trok.
Sinds die tijd -en nog steeds-, weigert Piet een deel van zijn belastinggeld vrijwillig af te dragen en werd en wordt hij daarom vervolgd als crimineel wanbetaler.
Als "Proces tegen de Staat" werden de processen in binnen- en buitenland gevoerd namens meer dan 32.000 (mede-)aanklagers, die met bescheiden bedragen de hoge kosten die aan zulke procedures verbonden zijn hebben
bijeengebracht.
Een 'pur sang' sociaal bewogen actievoerder dus, die het
gezien zijn leeftijd nu wat kalmer aan moet doen.

Piet koos voor het hierboven genoemde project:
FIT Ethiopië?

- omdat de 'Heijboers' net als ik graag gebruik maken van de diensten van PASKLAAR;
- omdat het een kleinschalig project is, waar nauwgezet gecontroleerd kan worden, dat iedere bijdrage ter plaatse besteed wordt aan het doel waarvoor ze bestemd is én omdat het bovendien een uitgesproken Limburgse nestgeur en 'couleur locale' heeft.

Cees Heijboer en zijn vrouw Maria uit Susteren hebben lang in EthiopiË gewoond en gewerkt: Cees spreekt vloeiend Amhaars, de belangrijkste taal van het land.
Ze moesten daar weg na de verandering van het toenmalige regime, maar zijn zich ook daarna blijven inzetten voor land en mensen. Dit heeft o.m. geresulteerd in een reis in 2005, toen Cees in samenwerking met een hulporganisatie op Urk, een kaasmakerij die dreigde ten onder te gaan, heeft hersteld en weer in gebruik gesteld. Dat leidde er toen toe, dat ze in aanraking kwamen met enkele van de vele weeskinderen, - meestal hun ouders verloren door Aids, - die geen kant uit kunnen. Met hulp van vrienden hier hebben ze sindsdien er voor gezorgd dat een aantal van deze kinderen ,- momenteel over de honderd; hoeveel hangt af van het aantal mensen hier, dat hen hierin steunt, - middels een maandelijse bijdrage, klein hier, maar van veel betekenis daar, naar school kunnen. De kinderen worden in een adoptiegezin geplaatst. Met een betere opleiding en begeleiding verbeteren ze daarmee de kansen van die kinderen om nog wat van hun leven te maken. In dat verband gaan ze volgende week voor de derde keer, nu voor drie maanden terug om te zien hoe dit project daar verloopt.
Die reizen betalen ze zelf, met hulp van ook weer wat belangstellende vrienden hier. En in dit verband vroeg ik je dus om voor die bestemming een gift ter gelegenheid van jullie Jubileum over te maken naar:

Interkerkelijke Stichting Ethiopië- Eritrea
Rekeningnummer: 45 11 15 627
t.n.v. I.S.E.E. , 8321 GM URK. o.v.v. PROJECT FIT!

(FIT is amhaars voor 'gezicht', omdat ze proberen deze 'onzichtbare' kinderen weer een facie te geven, en daar wil Piet Kruithof graag via jullie feestelijke bijdrage in februari steun aan geven.

Leze-rs en -essen die graag meer willen weten n.a.v.het boven staande kunnen de digitale nieuwsbrief opvragen bij:

CEES & MARIA HEIJBOER
HEIDESTRAAT 8
6114 AD SUSTEREN
046 4495635
email:cema.heijboer@home.nl

Cees en Maria zijn midden mei weer terug in ons land en zullen dan graag alle vragen van belangstellenden
onder de lezers hiervan beantwoorden.