de Viltkontaktgroep


25 jaar Pasklaar - December 2011

Deze maand is onze keus gevallen op:
de Viltkontaktgroep
Als goed doel kozen zij:
de schaapskooi in Balloo

Als afsluiting van ons jubileumjaar hebben we in december niet gekozen voor een klant uit ons grijze verleden, maar een van onze nieuwere klanten.
We zijn allang niet meer enkel drukkerij Pasklaar, maar ook wolwerkplaats Moeder Aarde.
De afgelopen 12 jaar (ook een klein jubileum) zijn deze twee bedrijven zover in elkaar vergroeid dat we dit als een mooi geheel ervaren.
Daarom als afsluiting dan ook een klant vanuit deze ingang aan het woord.
Sinds enkele jaren verzorgen we voor de Landelijke Vilt Kontakt Groep het uitgeven van hun ledenblad. Dit wordt door ons vorm gegeven, geprint en verstuurd.
Om de connectie tussen pasklaar en de viltwereld recht te doen hebben we hen gevraagd om dit jaar voor ons af te sluiten.


Sinds 2009 heeft de Nederlandse Viltvereniging een eigen tijdschrift: het Viltkontakt. Dat dit blad er is, komt voor een groot deel door de bemoeienis van Annemie en natuurlijk in nauwe samenwerking met Sjef. Het blad wordt gemaakt en gedrukt bij Drukkerij Pasklaar.
Wij vinden het een leuk initiatief, dat wij als Viltvereniging als laatste van het jubileumjaar een gift mogen weggeven van 250,00.
Wij hebben een mooi doel gevonden, wat goed past bij onze vereniging, n.l. de schaapskooi in Balloo. Schapen zijn de leveranciers van ons basis materiaal. De aanleiding voor de gift is helaas niet zo mooi.
Op 29 oktober 2011 zijn de schaapskooi en het wol-atelier van de 'Herders van Balloo' tot op de grond toe afgebrand. Brandstichting is de waarschijnlijke oorzaak. Hoewel de (gemeentelijke) schaapskooi goed was verzekerd, wordt de schade aan hun in eigen beheer gebouwde wol-atelier en wat daar in aanwezig was bij lange na niet gedekt. Los van vele emotionele zaken zijn er ook veel praktische zaken letterlijk in rook opgegaan. Eén van de vele berichten:Youtube
In overleg mer Marianne (herder van Balloo) is besloten dat zij het geld gebruiken om een vloerkleed te kopen voor hun tijdelijk onderkomen in het Informatiecentrum. Daarna zal het kleed meeverhuizen naar het nieuwe onderkomen. Wanneer dat zal zijn, is nu nog niet bekend.
Wij wensen als vereniging Annemie en Sjef nog vele goede jaren in de Drukkerij en Atelier en hopen op een goede voortzetting van de samenwerking.
Namens de herders van Balloo: » www.herdersvanballoo.nl wil ik Annemie en Sjef heel hartelijk bedanken voor deze gift.
» www.viltkontaktgroep.nl