Sjakuus en Sociale Alliantie


25 jaar Pasklaar - Juni 2011

Deze maand is onze keus gevallen op:
Sjakuus en Sociale Alliantie

Als goed doel kozen zij:
De kinderen van de Heksenketel

Pasklaar: huisdrukker van Sjakuus en Sociale Alliantie
Zo'n kleine veertig jaar ben ik actief in de anti-armoedebeweging in Nederland. Ik ben in m'n eentje begonnen als secretaris van een landelijke commissie die we in de loop van de tijd met een aantal mensen hebben uitgebouwd tot het landelijke ervarings- kennisinstituut dat ervoor zorgde dat armen mensen gehoord werden in Nederland. De organisatie heeft allerlei namen gehad, maar de laatste tien jaar voerden we de naam Sjakuus, een vernederlandsing van het Franse J'Accuse, dat letterlijk "ik klaag aan" betekent. Wij klaagden een rijke samenleving aan waarin armoede bestaat. Ergens in de jaren negentig zijn we in contact gekomen met Pasklaar. De drukkerij was toen nog gevestigd op het Pleintje. Pasklaar werd onze huisdrukker en we hebben altijd heel erg prettig samengewerkt, waarvoor langs deze weg nogmaals mijn hartelijke dank. Als Sjakuus hebben we mee aan de wieg gestaan van de Sociale Alliantie, een landelijk netwerk van inmiddels meer dan zestig landelijke en provinciale organisaties die hun krachten bundelen in de strijd tegen armoede en voor rechtvaardigheid. Sjakuus is inmiddels overgegaan in CliP, Cliëntenperspectief en de Sociale Alliantie houdt de fakkel van de anti-armoedestrijd in Nederland brandend. En de huisdrukker is en blijft Pasklaar, een onderneming die voortgekomen is uit de kleinschaligheidsbeweging en die zich verbonden weet met de progressieve beweging in Limburg en ver daarbuiten.

Raf Janssen
Secretaris Sociale AlliantieDe kinderen van de Heksenketel
op reis naar Disney Paris

Er zijn in Nederland ongeveer 400.000 kinderen/jongeren die moeten opgroeien in een situatie van armoede. Dat betekent dat deze kinderen vanaf hun jeugd op geweldige achterstand gezet worden vergeleken bij hun leeftijdgenootjes. Binnen de Sociale Alliantie zetten we ons altijd speciaal in om de armoede van kinderen voor het voetlicht te plaatsen en de politiek te bewegen in ieder geval iets voor kinderen te doen, opdat ze ook de kans krijgen een waardig leven op te bouwen. Een organisatie die opkomt voor de toekomst van kinderen is de moedercentra. Die zijn er verschillende in Nederland. Een van de bekendste ligt in Heerlen. Ze heeft de leuke naam "De heksenketel". Ik sprak onlangs met Marij van Cleef, een van de drijvende krachten van dit moedercentrum. Van haar hoorde ik een verhaal over een initiatief dat ik onder ieders aandacht wil brengen. Het is tekenend voor de kracht en het doorzettingsvermogen van vrouwen.

Marij van Cleef: Moedercentrum De Heksenketel is een centrum voor en door vrouwen in een kwetsbare positie. Een van de belangrijke pijlers van het moedercentrum is dat de kinderen erbij horen. In het moedercentrum worden activiteiten georganiseerd gericht op ontmoeting ontwikkeling en ontspanning. Naast de wekelijkse activiteiten speciaal voor vrouwen worden ook incidentele activiteiten georganiseerd die meestal in de vakantie plaats vinden. Deze vakantieactiviteiten zijn altijd gericht op de ouder(s) en de kinderen. De deelnemers aan het moedercentrum organiseren iedere zomer een vakantieweek. Voor de meeste deelnemers is dit hun enige vakantie. Geen wonder dat er halsreikend naar wordt uitgekeken.
Vorig jaar (2010) heeft iemand de vraag gesteld of er komend jaar een dagje naar Disney Paris georganiseerd kon worden. Van het een kwam het ander en met z'n allen zijn we tot de conclusie gekomen dat áls wij zoiets zouden organiseren, we dan ook voor alles moesten gaan. Dat betekende drie dagen en 2 nachten. Aangezien een bezoekje aan Disney voor de meeste kinderen slechts een droom zou blijven moest het ook met alles erop en eraan worden. Tijdstip: herfstvakantie. Deze activiteit zou dan in de plaats moeten komen van het zomerkamp en er moest een werkgroep in het leven worden geroepen.
Een dergelijk uitstapje kost veel geld. Dat betekent ook dat voor de bezoekers van de Heksenketel zo'n uitstapje in het algemeen niet is weggelegd. Om aan het geld te komen hebben wij voorop gesteld dat een ieder die meewil gaan, zich op de een of ander manier moet gaan inzetten om aan geld te komen. De opzet van het project is dat het een gezamenlijke klus is. De verschillende doelen voor de deelnemers zijn dan ook: samenwerken en keuzes maken. Samenwerken betekent: samen ideeën zoeken om aan geld te komen. Keuzes maken betekent: leren sparen voor dingen die je graag wilt.

Tot zover een enthousiaste Marij van Cleef. De plannen worden doorgezet. Er worden sponsoren gezocht en bovenal worden er allerhande activiteiten ontwikkeld door de deelnemers zelf om aan het benodigde geld te komen: Verkoop boeken en curiosa op diverse rommelmarkten; auto's wassen; ophalen van statiegeld flessen; rondbrengen van wijkblaadje; verkoop buitenlandse hapjes, etc.

Er gaan 106 mensen mee waaronder 6 peuters t/m 3 jaar, 27 kinderen van 4 t/m 11 jaar en 24 kinderen 12 t/m 18 jaar. Het wordt beslist een gezellig en onvergetelijk verblijf, waar iedereen en vooral de jeugd nog lang met plezier en trots aan zal terugdenken

Meer info: » de heksenketel