Komitee Omslag - Werkplaats voor Duurzame ontwikkeling


25 jaar Pasklaar - Januari 2011

Deze maand is onze keus gevallen op:
Komitee Omslag - Werkplaats voor Duurzame ontwikkeling

Als goed doel kozen zij:
Muziek voor kinderen in Palestijnse vluchtelingenkampen

Omslag, al zeventien jaar klant bij Pasklaar, geeft de Jubileumgift van de drukkerij deze maand aan De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht. De Fanfare gaat optreden in Palestijnse vluchtelingenkampen, omdat ze geloven dat muziek leed verzacht, vreugde geeft, ontroert en sterk maakt.

Door Dick Verheul
» www.omslag.nl

Het moet ergens in februari 1994 zijn geweest, dat we voor het eerst een bezoek brachten aan het Pleintje in Sittard, waar drukkerij Pasklaar toen was gevestigd. We waren een groepje enthousiaste mensen, die begonnen waren met een nieuwe organisatie:

We hadden nog niks, en zeker niet veel geld, en we zochten een drukker voor de folder die we hadden ontworpen.
We hadden een advertentie gezien van Pasklaar. Ze bleken de buren te zijn van een organisatie in Sittard die we maar al te goed kenden: Rampenplan, met de gaarkeuken 'd'n Troag', die voor uitstekend biologisch eten zorgt tijdens acties en manifestaties voor een betere wereld. En zo konden we na een bezoekje aan Rampenplan meteen even kennismaken met Pasklaar.

Pasklaar kon onze folder wel drukken voor een redelijke prijs. En we kwamen ook te spreken over het tijdschrift dat we wilden gaan uitgeven. We hadden ons er al bij neergelegd dat het stencilwerk zou worden (drukken zou veel te duur zijn), maar dan wel met een mooi gedrukt kaftje er omheen. Zou Pasklaar dat ook kunnen maken?

We hadden ons niet gerealiseerd wat het woord 'stencilwerk' teweegbrengt bij een drukker. 'Dat kan toch mooier?' Sjef Ramakers van de drukkerij pakte meteen pen en papier en begon ingewikkelde rekensommen te maken. En hij rekende voor hoe hij ons hele blad, kaft en inhoud, zou kunnen drukken voor een redelijke prijs, als we zelf een handje meehielpen met de afwerking.

En zo zag in mei 1994 ons tijdschrift het licht: ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers.

ZOZ is een bundeling van verhalen van en over mensen die op allerlei manieren werken aan een mooiere, duurzamere, betere wereld. Zulke mensen zijn er heel veel, maar soms zijn ze te onzichtbaar. In ZOZ komen ze aan bod. Op de website van Omslag is elke keer een overzicht van de inhoud van recente nummers te vinden. Geïnteresseerden kunnen een proefnummer aanvragen.

Het eerste nummer van ZOZ verscheen in een oplage van 500 stuks. We hadden toen 68 abonnees en de rest van de oplage werd verspreid ter promotie. Nu, zeventien jaar later, is zojuist nummer 101 verschenen, in een oplage van 2.100. En er zijn 1.625 abonnees.
De concurrentie is groot in de drukkerswereld en we worden regelmatig gebeld door andere drukkers die de klus graag zouden overnemen. Maar waarom zouden we, zolang we Pasklaar hebben?

We waren zeer vereerd toen ons werd gevraagd om als oude trouwe klant van Pasklaar ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de drukkerij een goed doel uit te kiezen dat steun verdient.

Tijdens het verzenden van ons tijdschrift - we zitten dan altijd met een grote groep om de tafel wikkels te plakken - hebben we erover gebrainstormd. Welk initiatief kan een beetje steun gebruiken in de vorm van een gift van 250,-? Eigenlijk is dat best een heel lastige vraag. Maar het kan geen toeval zijn dat er precies die dag - 23 december - een e-mail binnenkwam van de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht

De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht is een kleurrijk Amsterdams straatorkest, dat vooral wereldmuziek speelt. Ze spelen op festivals en manifestaties: van Bretagne tot Roemenië, van Groot-BrittanniË tot Cuba. En deze keer hebben ze een bijzonder project. Ze gaan in de zomer van 2011 op tournee naar de Westbank in Palestina. In hun nieuwsbrief (De Liefdesbrief) schrijven ze er over:

,,Wij, en velen met ons, geloven dat muziek leed verzacht, vreugde geeft, ontroert en sterk maakt. Het is onze manier om betrokken en solidair te zijn. Daarom hebben we, geïnspireerd door componist/muzikant Merlijn Twaalfhoven en Musicians without Borders, contact gezocht met Palestijnse organisaties op de Westbank. De reacties waren enthousiast en hartverwarmend: de Fanfare is meer dan welkom!
De Fanfare gaat optreden in vluchtelingenkampen en daar met kinderen muziekprojecten uitvoeren. Op diverse plaatsen geven we voorstellingen samen met plaatselijke Dabke dansers, jeugdige circusartiesten, theatrale jongeren en professionele muzikanten. Ook is de Fanfare uitgenodigd op een boerenfestival van een Fair Trade-coöperatie.''

Het enige wat er nog aan ontbreekt om dit fantastische plan te realiseren is wat geld. Dat wordt momenteel geworven via giften en een loterij. Het was dus voor de mensen van Omslag opeens geen vraag meer waar de jubileumgift van Pasklaar naartoe zou moeten.

Wie de Fanfare eens wil zien optreden, doet er verstandig aan een paar loten te kopen. De hoofdprijs is een optreden van de Fanfare waar dan ook in Nederland. En wie zou dat nu niet willen, deze fantastisch fanfare in de voortuin, terwijl de buren stomverbaasd toekijken. Dat wordt gegarandeerd feest in de straat.

Loten zijn te bestellen door 5,= per lot plus 46 ct voor een postzegel te storten op Triodos rekening 39.05.00.887 t.n.v. Vereniging 'Vroeg Op, Toch?' onder vermelding van het aantal loten en duidelijk de naam en het adres waar de loten heen gestuurd moeten worden.