Etruria Travels


25 jaar Pasklaar - Juli 2011

Deze maand is onze keus gevallen op:
Etruria Travels

Als goed doel kozen zij:
Klaor Loch

Sinds het oprichten van Etruria Travels in 1988 komen we naar Sittard voor ons drukwerk. Het was logisch om naar Drukkerij Pasklaar te komen omdat we al voor dat beide bedrijven officieel waren opgericht bij elkaar in de Bogaardenstraat in Maastricht over de vloer kwamen.

In het begin was het vanuit historisch oogpunt logisch om ons drukwerk door Drukkerij Pasklaar te laten verzorgen, maar al snel kwamen we naar Sittard vanwege de kwaliteit, de prijs en de creativiteit die we er tegenkwamen. Voor de reizen die wij naar Toscane organiseerden kwamen we met ideeën bij Sjef binnen en hij maakte daar dan mooi drukwerk van.

Toen we later onze werkzaamheden gingen uitbreiden en ook boerenwoningen in Toscane en Umbrië gingen verhuren werd ons drukwerk ook uitgebreider. Bij Pasklaar werd het ontwerp gemaakt voor onze vakantiegids, werd de gids gedrukt en gebonden. Ieder jaar op het einde van de zomer was in Sittard het eindresultaat van onze nieuwe vakantiegids te bewonderen, ons visitekaartje naar onze klanten dat we vol trots verstuurden. Vanaf het begin werd onze vakantiegids en ons briefpapier op gerecycled papier gedrukt. Essentieel voor Etruria Travels omdat we immers de mooiste plekjes van Toscane en Umbrië aanbieden, midden in de natuur.

De laatste jaren ervaren wij ook de grote verandering als gevolg van internet en online diensten. Sinds 2005 maken we geen vakantiegids meer maar surfen onze klanten over onze website. We komen nog maar heel af en toe in Sittard, bij Drukkerij Pasklaar. Een héél klein beetje drukwerk, soms wat enveloppen, soms wat kopieerwerk. We missen Sjef en z'n mensen wel.

Onze klanten gaan naar Toscane en Umbrië, misschien wel een van de mooiste streken van Europa. Ze gaan daar mede naar toe vanwege de mooie natuur. Daarom dragen we Stichting Klaor Loch voor als goed doel van deze maand. Stichting Klaor Loch is een lokale onafhankelijke actiegroep die zich inzet voor een schone lucht in Maastricht en omgeving. Klaor Loch voelt zich verbonden met al die organisaties die zich wereldwijd inzetten voor schone lucht en een duurzame samenleving.

Bert Dierick

Meer info: Etruria Travels


STICHTING KLAOR LOCH

Stichting Klaor Loch is een onafhankelijke actiegroep die zich inzet voor een schone lucht in Maastricht en omgeving. Klaor Loch voelt zich verbonden met al die mensen en organisaties die zich wereldwijd inzetten voor schone lucht en een duurzame samenleving.
Mensen die dichtbij een drukke weg wonen, lopen een tot tweemaal zo hoog risico om eerder te overlijden aan hart- en longaandoeningen. Dit komt omdat in de buurt van een drukke weg de lucht te hoge concentraties van onder meer fijn stof en stikstofdioxide bevatten.
In Nederland overlijden volgens het RIVM jaarlijks tussen de 18.000 en 23.000 mensen vervroegd door luchtverontreiniging. Fijn stof en stikstofdioxide zijn de belangrijkste veroorzakers van dit probleem, vooral
de kleinste deeltjes van Fijn Stof zijn het meest schadelijk.
Zeker de helft van de luchtverontreiniging wordt v eroorzaakt door het verkeer. Een andere belangrijke bron
van luchtverontreiniging is de industrie, met name de industrie waarbij het verbrandingssproces een grote
rol speelt.

Wat doet Klaor Loch:
  • Het beleid van de overheid kritisch volgen en hen wijzen op hen verantwoordelijkheid in de aanpak van luchtverontreiniging.

  • Bedrijven wijzen op hen verantwoordelijk wijzen ten aanzien van het milieu.

  • Het verstrekken van informatie over luchtkwaliteit en luchtverontreiniging.

  • Het geven van voorlichtingen aan bewonersgroepen, scholen en bedrijven.

  • Informeren van de media en pers.

  • Indien nodig, het voeren van acties.


Voorzitter van Stichting Klaor Loch is de heer Paul Rutten.
Contactgegevens Klaor Loch:
Stichting Klaor Loch
p/a Attilaweg 16
6224 JS Maastricht
T. 043-3621933 / 06-20682052
E. Maastricht@klaorloch.nl
of ruttenpaul@xs4all.nl